یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰:۴۹
مکاتبه شورایعالی داروخانه ها در خصوص مطالبات داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی
مکاتبه شورایعالی داروخانه ها در خصوص مطالبات داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی

مستحضر باشید که اگر جامعه داروسازی ایران تاکنون در برابر سوء تدبیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات تحمل نموده ، فقط و فقط به اعتبار جایگاه و سوابق ارزشمند علمی و صنفی شخص جنابعالی طی سالیان گذشته است لیکن متاسفانه وعده ها محقق نشد و وفای به عهد عنصر مفقوده این روزهای جامعه و دولتمردان شده
است.
در شرایط وخیم ارزی و اقتصادی ، گرانی بی سابقه و افسار گسیخته کالا و هزینه های پایه لازم برای ارائه خدمات، سازمان تحت امر شما به جای کمک به بخش خصوصی، رکورد ۷ ماهه در عدم تادیه مطالبات داروخانه های خصوصی به ثبت رسانده است.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها