سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۰۷:۳۰
مكاتبه انجمن داروسازان خراسان رضوي با شركت سهامي بيمه دي
در رابطه موضوع تعرفه خدمات داروئي مطرح شده از طرف سازمان متبوعه

مكاتبه انجمن داروسازان خراسان رضوي با شركت سهامي بيمه دي

با سلام

در رابطه موضوع تعرفه خدمات داروئي مطرح شده از طرف سازمان متبوعه حضرتعالي باستحضار ميرساند:موسسين داروخانه ها حدود دو سال قبل با بيمه ايران قرارداد تكميلي منعقد نمودند. با توجه به حسن نيت و ديدگاه منطقي مسئولين محترم بيمه ايران و تعامل هيات مديره انجمن داروسازان خراسان رضوي مبلغ 26/000 ريال اجرايي گرديد .

 

آخرین اخبار
در رسانه ها