پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۴۲:۴۲
کنفرانس علمی-اموزشی با عنوان «بی اختیاری کنشی ادراری»با امتیاز بازاموزی
کنفرانس یکروزه با امتیاز بازاموزی برای گروه های پزشکی در روز دوشنبه 96/8/1 در سالن همایش های بیمارستان پارس

کنفرانس علمی-اموزشی با عنوان «بی اختیاری کنشی ادراری»با  امتیاز بازاموزی

کنفرانس یکروزه با امتیاز بازاموزی برای گروه های پزشکی در روز دوشنبه 96/8/1 در سالن همایش های بیمارستان پارس برگزار میگردد.

در صورت تمایل بدون پرداخت هرگونه هزینه ورودی مبتوانید در کنفرانس مذکور حضور یافته و با معرفی داروها و فراورده های خود به شرکت کنندگان در کنفرانس یک هدیه اموزشی مناسب اختصاص دهید.

خواهشمند است امادگی خود راحداکثر تا ده روز قبل از زمان کنفرانس اعلام نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مدیریت اموزش تماس حاصل نمایید

download link

 

 

آخرین اخبار
در رسانه ها