سه‌شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۷:۴۶
اعلام اقلام دارویی موجود در گمرک که تخصیص ارز نشده اند
اعلام اقلام دارویی موجود در گمرک که تخصیص ارز نشده اند

احتراما" پیرو نامه نامه شماره ۶۶۵
/ ۳۹۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۵ / ۰۶ مقتضی است دستور فرمائید تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷
/ ۰۵ / ۰۸ کلیه اقلام دارویی آن شرکت که به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور بوده و ترخیص نگردیده اند طبق فرمت فایل اکسل پیوست تکمیل و به این اداره کل ارسال گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها