دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۱۲:۵۶
گزارش عملکرد انجمن داروسازان استان اصفهان در تیرماه 1395
خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان

خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان در تیرماه سال 1395

امور انجام شده توسط انجمن داروسازان اصفهان شامل :

1-صدور قراردادهای رسمی فیمابین موسسین و مسئولین فنی

2-صدور قراردادهای رسمی فیمابین موسسین و مسئولین فنی

3-معرفی یا انتقال محل داروخانه ها

4-معرفی نامه های دانشکده هاس داروسازی

5-......

لینک دانلود

 

آخرین اخبار
در رسانه ها