چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۴۰:۲۲
مکاتبه انجمن داروسازان استان فارس با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ما جمعی از داروسازان استان فارس میباشیم که مراتب اعتراض خود را به آئین نامه غیرکارشناسی تاسیس داروخانه های طبیعی و سنتی که در پشت درهای بسته و قابل پیگیری با اغراض شخصی و کاملاسلیقه ای تصویب و ابلاغ گردیده است.

مکاتبه انجمن داروسازان استان فارس با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ما جمعی از داروسازان استان فارس میباشیم که مراتب اعتراض خود را به آئین نامه غیرکارشناسی تاسیس داروخانه های طبیعی و سنتی که در پشت درهای بسته و قابل پیگیری با اغراض شخصی و کاملاسلیقه ای تصویب و ابلاغ گردیده است را به دلایل ذیل اعلام میداریم :

1-مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی و .... سازمان غذا و دارو در حمایت و توجیه این طرح همواره از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هزینه مینماید و عملکرد نابخردانه خود را در لوای نام مبارک مقام معظم رهبری پنهان مینماید اگر این کار عمدی و آگاهانه باشد وای بر او و اگر سهوی و ناآگاهانه است وای بر ما....

2-د اروخانه های موازی با داروخانه های خصوصی و دولتی و شبه دولتی فعلی چه گره و درب بسته ای را میگشایند که داروخانه های فعلی قادر به انجام آن نیستند.

3-چرا باید بیمار نسخه به دست در آینده بین داروخانه های فعلی و طبیعی و سنتی دوان دوان و سرگردان باشد؟

4-با کدام کار کارشناسی قید 18 سال و 100 متر در آئین نامه داروخانه های طبیعی و سنتی گنجانده شده و چه تضمینی برای عدم تغییر این اعداد از 18 به 8 یا کمتر و از 100 به صفر در آینده ای بسیار نزدیک وجود دارد .

و.....

لینک دانلود

آخرین اخبار
در رسانه ها