سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۲۱:۴۲
مكاتبه سازمان نظام پزشكي كلانشهر رشت با دبير محترم انجمن داروسازان ايران

با سلام و احترام و آرزوی سالی پربارتر به استحضار می رسانم: در خبرنامه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۶/ ۱۰ / ۲۶ که به منظور ابهام زدایی برای موظفين به ارسال گزارش فصلی تنظیم شده است، تنظیم کننده با اعتقاد به اینکه استفاده کنندگان آن داروسازان داروخانه دار و شعبه مرکزی انجمن و شعبات در گیر موضوع هستند بسنده به کلیه اشخاص حقوقی و به باور عامه فعالیت داروخانه را در زمره خرید و فروش قرار داده و فروشندگان بالای سی میلیارد ریال را هم در گروه اول قرار داده است و از ارائه دهندگان خدمت با دریافتی بیش از پانزده میلیارد ریال که داروخانه ها نیز از جمله ارائه دهندگان خدمت هستند نامی نبرده است.
به نظر اینجانب فعالیت داروخانه ها از دو دیدگاه در ردیف ارائه دهندگان خدمت قرار می گیرد و مکلف نمودن داروخانه ها به استناد قانون مصوبه سال ۱۳۸۰ توسط سازمان امور مالیاتی ناشی از همین باور است.
الف - دیدگاه سازمان امور مالیاتی: شاید دقت کرده اید در صفحات مقدماتی کتابچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات از عملکرد ۹۳ به بعد، بطور کلی فهرست مشاغل اعم از حقیقی و حقوقی به دو بخش تقسیم گردیده است.
بخش اول: فهرست کلیه مشاغلی که به امر تولید، خرید و فروش کالا اشتغال دارند. بخش دوم: فهرست کلیه مشاغلی که به انجام دادن خدمات اشتغال دارند.
خوشبختانه در این تقسیم بندی نام داروخانه به عنوان نسخه پیچ که از اصلی ترین وظایف دار و خانه است (۹۵-۹۰ درصد) و همچنین تعرفه خدمات دارویی مربوطه در صفحات ۶۶ و ۶۸ کتاب مزبور گنجانده شده است تصویر پیوست است. البته این موضوع یعنی قرار گرفتن دارو خانه در مشاغل خرید و فروش و خارج از گروههای پزشکی (تبصره ۵ ماده ۱۰۰) در قوانین قبلی از جمله موضوعات رنج آوری بود که از نیمه دوم دهه شصت درصدد رفع آن بودم تا اینکه حدود ده سال قبل، یعنی زمانی که آقای دکتر علیرضا زالی در سمت معاونت نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی فعالیت می نمود به همراه ایشان با گروه آقای احمد زمانی به بحث نشستم، خوشبختانه علیر غم گارد بسته کارشناسان وی درصد بالایی از خواسته هایم پذیرفته شد و قرار شد در سالهای بعد منظور نمایند. به طوری که در سال بعد ضمن همسان شدن.....

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها