پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۵۲:۴۴
ابلاغ نحوه ارائه مدارک درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی، صدور، تمدید و اصلاح پروانه ورود مواد اولیه و محصولات فرایند شده غذایی و آشامیدنی
ابلاغ نحوه ارائه مدارک درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی، صدور، تمدید و اصلاح پروانه ورود مواد اولیه و محصولات فرایند شده غذایی و آشامیدنی

بدینوسیله ضمن ابلاغ چک لیست های بازنگری شده درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده مواد اولیه فرایند شده غذایی و آشامیدنی" ، به اطلاع می رساند از تاریخ ۹۷
/ ۸ / ۱۵ ، کلیه متقاضیان واردات مواد اولیه و محصولات فرایند شده جهت صدور، تمدید، افزایش قلم یا افزایش نام تجاری، ضروری است تا مدارک مورد نیاز جهت صدور ا تمدید / اصلاح پروانه ورود، افزایش قلم و نام تجاری را به صورت فیزیکی در یک زونکن به همراه CD آن، به نحوی که کلیه مدارک بصورت تفکیک شده بر حسب بندهای چک لیست درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده مواد اولیه فرایند شده غذایی و آشامیدنی و با ذکر شماره پیوست در برچسب اسناد فیزیکی و در نام فایل الکترونیکی مشخص شده باشند به این اداره کل تحویل نمایند. مدارک ارائه شده باید اصل بوده و صرفا در مورد اصل قرارداد نمایندگی و گواهی فروش آزاد (FREE SALE) ارائه تصویر اسناد در هنگام ارائه مدارک بلامانع می باشد، بدیهی است پس از کسب رای از کمیته فنی و قانونی، مدارک مورد اشاره باید به تائید مراجع ذیصلاح کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران (LEGALIZE) شده و جهت ادامه روند صدور / تمدید اصلاح، در اسرع وقت به این اداره کل تحویل شود. پس از طرح مدارک در کمیته فنی و قانونی، CD ارائه شده به اداره کل به عنوان مدارک شرکت متقاضی در سیستم اسناد و مکاتبات سازمان حفظ و نگهداری شده و متقاضی می توانند حداکثر طی مدت یک هفته، نسبت به دریافت زونکن اسناد فیزیکی از دبیرخانه مرکزی سازمان اقدام نمایند.
همچنین مسئولیت اصالت و کفایت مدارک ارائه شده با متقاضی بوده و در صورت عدم ارائه کامل مدارک و یا عدم رعایت ترتیب قرار گرفتن مدارک در زونکن و CD مطابق با بندهای چک لیست فوق، در زمان تحویل به دبیرخانه، کلیه مدارک پرونده به متقاضی عودت داده خواهد شد. 

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها