دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۷:۱۱
مکاتبه با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، با استناد به بند 8 فصل اول سند ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ (ویرایش 1395) که به امضاء آن مقام رسیده است:

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ  ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

این سند در انطباق با اسناد بالادستی از جمله: ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب سال 1334)، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت (مصوب سال 1367) و بند 5 سیاست های کلی نظام سلامت (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 93) تدوین شده است و مبنای قانونی آئین نامه و ضوابط تاسیس داروخانه محسوب می شود. آئین نامه و ضوابطی که امروز به بهانه حمایت از اشتغال برای فارغ التحصیلان جوان، از سوی شورای رقابت مورد تهدید قرار گرفته است.

متاسفانه مرکز ملی رقابت که یک سازمان دولتی است و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را دنبال می کند؛ به جای تلاش برای کاهش سهم دولت در عرصه فروش دارو و ایجاد فضای کار برای داروسازان جوان و همینطور جلوگیری از اجحاف سازمان های بیمه دولتی در به نابودی کشاندن اقتصاد داروخانه های خصوصی، سیاست آزاد گذاشتن تاسیس داروخانه را در پیش گرفته است که در آینده حاصلی جز گسترش داروخانه های زنجیره ای و حذف داروخانه های خصوصی مستقل نخواهد داشت.

بدیهی است که توجه و برنامه ریزی برای آینده فارغ التحصیلان رشته داروسازی، یکی از رسالت های اساسی انجمن داروسازان ایران و همه تشکل های صنفی و علمی داروسازی می باشد. متاسفانه در کشور ما توزیع نیروی کار داروساز در جامعه به گونه ای بوده است که قریب به 80 درصد فارغ التحصیلان رشته داروسازی جذب داروخانه ها می شوند (میانگین جهانی حدود 55 درصد و در کشورهای توسعه یافته 35 درصد می باشد) که این باعث شده تا همیشه یک تقاضای فراتر از عرضه در کسب و کار داروخانه وجود داشته باشد. از سویی دیگر عدم تعریف دقیق جایگاه داروساز و همینطور کم بودن درآمد در سایر بخش های خدماتی و تولیدی باعث شده تا تمایل زیادی برای حضور داروسازان در این بخش ها وجود نداشته باشد.

لذا ضمن درخواست از آن مقام عالی به منظور دفاع از آئین نامه داروخانه ها در مراجع قانونی، با هدف چيدمان صحیح واحدهاي تامين كننده خدمات دارویی در کشور (به منظور دسترسي بيشتر مردم به مجموعه خدمات سهل، سريع، عادلانه، با كمترين هزينه و بيشترين كيفيت) و همچنین پیشگیری از ساماندهی ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻟﻘﺎﺋﯽ دارو، خواهشمند دستور فرمائید تا راهکارهای زیر به منظور تضمین آینده حرفه ای داروسازن و فارغ التحصیلان آینده رشته داروسازی در پیش گرفته شود:

 

1. ایجاد زمینه های شغلی برای داروسازان در بخش های آموزشی، پژوهشی، تولیدی، توزیعی و بخش های بیمارستانی، مطابق با استانداردهای بین المللی.

2. واگذاری سهم دولت در داروخانه داری به داروخانه های خصوصی (در سال 95، بیش از 55 درصد فروش ریالی دارو در داروخانه های دولتی صورت گرفته است؛ در حالیکه این داروخانه ها از نظر تعداد، کمتر از 3 درصد کل داروخانه های کشور را شامل می شوند).

3. منطقی نمودن سود دارو با هدف افزایش توجیه اقتصادی تاسیس داروخانه های جدید

4. الزام سازمان های بیمه به پرداخت مطالبات داروخانه ها بر اساس قانون

5. افزایش تعرفه ارائه خدمات در داروخانه ها، با هدف تقویت رویکرد داروخانه خدمت محور به جای داروخانه کالا محور

6. اجرای طرح های توانمند سازی داروخانه ها با هدف افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران و مراجعین

منتخبین جامعه داروسازی از بخش های مختلف نظام دارویی کشور، از جنابعالی تقاضا دارند تا بر اساس سیاست های کلان وزارت بهداشت و دولت، به ویژه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، مصمم تر از همیشه از کیان داروسازی و نظام سلامت کشور صیانت نمائید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها