چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۰۵:۱۵
تولید نرم افزار مدیریت داروخانه «سیناد » توسط انجمن داروسازان استان فارس
این نرم افزار در سال 1387 پایه گذاری گردید و در سال 1388 اولین نسخه آن به شکل آزمایشی بر روی سه عدد از داروخانه های شهر شیراز نصب گردید که پس از یک بررسی همه جانبه شش ماهه نسخه نهایی نرم افزار آماده شد و در اختیار مشتریان قرار گرفت.

تولید نرم افزار مدیریت داروخانه «سیناد » توسط  انجمن داروسازان استان فارس 

نرم افزار مدیریت داروخانه سیناد قابلیت و توانمندیهای مربوط به:
1- اتوماسیون کامل داروخانه (فروش-انبار-حسابداری و...)
2-قابلیت ارائه و چاپ نحوه مصرف دارو شامل (نام بیمار-نام داروخانه -دستور مصرف-تاریخ تحویل و انقضاء دارو )در ابعاد مختلف
3-توانایی چاپ برچسب دستور مصرف دارو شامل (نام بیمار ، نام داروخانه ، دستور مصرف، تاریخ تحویل ، و انقضاء دارو )در ابعاد مختلف

4-توانایی کنترل تداخلات دارویی Drug interaction Facts

5-استخراج گزارشات مدیریتی جهت بهبود تصمیم گیری مدیر داروخانه

6-قابلیت اتصال به سامانه HIX

7-تعاریف پارامتری جهت انواع بیمه ها و بیمه های تکمیلی

آخرین اخبار
در رسانه ها