دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴:۱۱
اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مراجعه نمايندگان شركت ها
اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مراجعه نمايندگان شركت هاي فرآورده هاي طبيعي ، سنتي ،مكمل ، شيرخشك و غذاهاي ويژه (توليد كننده ، وارد كننده و مواد اوليه )

مديرعامل محترم كليه شركت هاي فرآورده هاي طبيعي،سنتي ،مكمل ، شيرخشك و غذاهاي ويژه (توليدكننده ،وارد كننده و مواد اوليه )

موضوع:پيرو مراجعه نمايندگان شركت هاي

سلام عليكم

با احترام ،پيرو نامه شماره 665/102763 مورخ 95/6/27 در مورد مراجعه نمايندگان شركت هاي تحت نظارت اين اداره كل در راستاي اجراي بند 3 مقرر شده است از تاريخ 96/10/16 تعيين وقت (تاريخ و ساعت)از طريق سامانه پشتيبان (support.ttac.ir) و حضور مسئول فني انجام شود.

بديهي است از تاريخ 96/10/16 بهمراه داشتن پرينت تيكت وقت تعيين شده الزامي است.

نشاني در سامانه پشتيبان :

support.ttac.ir

اداره طبيعي/سنتي/مكمل

گروه:تعيين وقت اداره مربوطه

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها