شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۱۹:۱۷
آخرين وضعيت پرداختي هاي مربوط به مطالبات داروخانه هاي سراسر كشور
پيرو جلسات و مذاكرات مستمر با مسئولين محترم در مراجع مختلف و همچنين با توجه به شروع ماه پاياني سال و افزايش هزينه هاي مرتبط به ويژه تامين داروهاي مورد نياز نسبت به همسان سازي پرداخت ها مطابق شرايط قانوني تعهدات لغايت آذرماه 1396

جناب آقاي دكتر نوربخش

مديرعامل محترم سازمان تامين اجتماعي

جناب آقاي مهندس موهبتي

مديرعامل محترم سازمان بيمه سلامت ايرانيان

با سلام

   احتراما به پيوست آخرين وضعيت پرداختي هاي مربوط به مطالبات داروخانه هاي سراسر كشور (تاريخ استعلام :96/12/03 ) به جهت بهره برداري تقديم حضور ميگردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها