چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۵۷:۲۳
دولت باید به بلوغ بخش خصوصی اعتماد کند
دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به این که کیفیت، بدون رقابت محقق نخواهد شد، گفت: یکی از مطالبات جدی داروسازان، کاهش تصدی گری دولت در این زمینه است.

سید مهدی سجادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ضمن اشاره به روز ملی کیفیت اظهار داشت: هجدهم آبان، روز احترام به سرآمدی، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر فعالیت ها است. و در این میان همه حوزه هایی که به نوعی با مصرف کننده در ارتباط هستند، نیازمند دراختیارداشتن یک مدل استاندارد برای بهینه سازی فعالیت ها و پیمودن مسیر ارتقاء کیفیت هستند.
دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: تولید، توزیع و صادرات در دنیای فرارقابتی امروز، تنها از طریق بهبود کیفیت حاصل می شود و هیچ راهی برای ماندگار شدن فعالیت های اقتصادی، به جز ارتقاء کیفیت و رضایت مصرف کننده وجود ندارد.
سجادی اضافه کرد: اقتصاد دارو در حوزه های مختلف اعم از داروسازی و داروخانه داری، متکی به کیفیت آفرینی است. این حوزه به دلیل دانش بنیان بودن آن، تشنه برنامه های مدون بهبود کیفیت است و تجربه جهانی نشان داده که بهترین مشوق ارتقاء کیفیت، رقابت پذیری فضای کسب و کار است.
دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به این نکته که کیفیت، بدون رقابت محقق نخواهد شد، تاکید کرد: بهمین دلیل است که یکی از مطالبات جدی داروسازان، کاهش تصدی گری دولت در این زمینه است.
سجادی اضافه کرد: دولت باید به بلوغ بخش خصوصی اعتماد کرده و فعالیت های اجرایی را تا حدی که به مصرف کننده آسیب وارد نشود، به بخش خصوصی واگذار کند. وظیفه دولت باید در دایره سیاستگذاری و نظارت تعریف شود و دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد.
وی ضمن انتقاد از هویت دولتی شرکت های داروسازی اظهار داشت: تمام دنیا به این نتیجه رسیده اند که فعالیت های اقتصادی و اجرایی دولت، الزاما نمی تواند کیفیت آفرین باشد، ولی متاسفانه در کشور ما، دولت قصد خروج از تصدیگری را ندارد. و اگر گاهی اوقات از فعالیت های اجرایی، کنار می رود، امور را به بخش نیمه دولتی و خصولتی واگذار می کند که این سیاست نیز آفت های خود را به دنبال دارد.
به گفته سجادی، دولت ها با پول نفت بر ضعف ها، نقص ها و اشتباهات مدیران اجرایی خود سرپوش می گذارند و اجازه نمی دهند که رابت به معنای واقعی خود در صنعت، تجارت و توزیع شکل بگیرد.
وی ادامه داد: داروخانه داری به موازات آنکه یک فعالیت در راستای تامین سلامت مردم است، یک فعالیت اقتصادی است که باید هزینه های بنگاه داری خود را تامین کند. براین اساس آن را نیز باید جزء یکی از فعالیت های اقتصادی دید که متاسفانه در این حوزه نیز دولت دست بردار نیست و علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاری امور به مردم، هنوز داروخانه های دولتی به انحای مختلف، بخش بزرگی از گردش مالی این حوزه را در اختیار خود گرفته اند.
دبیر انجمن داروسازان ایران در پایان ضمن تقدیر از داروسازان و سایر فعالان حوزه دارو و داروخانه که در مراسم روز ملی کیفیت، دستاوردهای خود را عرضه کردند اظهار امیدواری کرد که داروخانه هایی که در فرایند بهبود کیفیت وارد شده اند، در آینده نزدیک و افق 1404 بتوانند به عنوان الگوی ارتقاء کیفیت، حداقل در منطقه خاور میانه برجسته شوند.

آخرین اخبار
در رسانه ها