دوشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۷:۲۷:۰۳
صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره شعبه کرمانشاه
صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره شعبه کرمانشاه

به پیوست صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان شعبه کرمانشاه جهت استحضار و هر گونه بهره برداری به حضور ایفاد میگردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها