دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۹:۳۴
مكاتبه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي تهران با رياست محترم سازمان غذا و دارو
الزام اتحاديه صنف خرازي به اخذ پروانه كسب توسط داروخانه شبانه روزي نمونه طاالقاني (وابسته به دانشكده داروسازي دانشگاه )

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
با سلام و احترام
ضمن تقدیم نامه مورخ 96/9/26 سرپرست محترم داروخانه های دانشکده داروخانه های دانشگاه (و ضميمه مربوطه)  مبنی بر الزام اتحادیه صنف خرازی به اخذ پروانه کسب توسط داروخانه شبانه روزی نمونه طالقانی (وابسته به دانشکده داروسازی
دانشگاه) به استحضار عالی می رساند موضوع در سالیان گذشته مسبوق به سابقه بوده و در مقاطعی در وزارت متبوع مورد پیگیری و اقدام از طریق وزارت (وقت) بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) واقع گردیده است که اهم دلایل قانونی (بطلان) موضوع مزید استحضار عالی معروض می گردد:

۱. در فصل مربوط به "دارو " در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به محدوده قانونی فعالیت داروخانه تصریح اشاره شده است.

در ماده ۱۴ قانون به لزوم اخذ پروانه تاسیس داروخانه از وزارت متبوع تاکید شده است و در ماده ۲۱ محدوده اقلامی که داروخانه مجاز به فروش می باشد (از جمله لوازم بهداشتی و آرایشی و لوازم مصرفی پزشکی مجاز) مورد تصریح قرار گرفته و لزوم رعایت قیمت های مصوب این اقلام در ماده ۲۲ تصریح شده است. (رسیدگی به موارد تخلف مندرج در قانون منحصرا منوط به رعایت تشریفات قانونی مقرر در مواد ۴۱، ۴۲ و ۱۱ قانون می باشد)

 ۲. در ماده هشتم قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴ لزوم تحت نظارت بودن موسسات پزشکی (از جمله داروخانه) توسط وزارت متبوع تصریح شده که مراتب به تفصیل در آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۱۳۶۵ هیئت محترم وزیران (و اصلاحات و الحاقات بعدی) مذکور گردیده است و در ماده ۱۵، قانون حرفه داروسازی در "گروه پزشکی" تعریف و تصریح شده است.

۳. در بند ۱۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ صدور و تمدید و لغو موقت و یا دائم پروانه موسسات پزشکی و دارویی از جمله داروخانه تصریح شده است و در بند ۱۳ تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور در بند (الف) (و ب) در ماده ۱۲ تصریح شده است و در بند ۱۶ تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی و نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات بهداشتی درمانی تاکید شده است.

۴. در ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ (و اصلاحات و الحاقات بعدی) موسسه پزشکی (از جمله داروخانه) تعریف و احصاء شده است و لزوم اخذ مجوز از وزارت متبوع مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده ۳ اصلاحی ۱۳۷۹ اقدام به تاسیس موسسات مصرح در ماده یک بدون اخذ پروانه از وزارت متبوع جرم احصاء گردیده است و در ماده ۲۰ قانون نحوه احراز صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی از جمله داروخانه تعریف شده است (بند «۳» اصلاحی ۱۳۶۷) و در ماده ۲۴ لزوم تهیه و اجرای آیین نامه های موضوع قانون (از جمله آیین نامه داروخانه ها) و اجرای مفاد قانونی (در ماده ۲۵) تصریح شده است.

۵. در بند "ث" ماده ۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه رعایت خط مشی های وزارت متبوع توسط موسسات ارائه دهندگان کالاهای سلامت (از جمله اقلام آرایشی بهداشتی) و در ماده ۷۲ تمرکز تولیت نظام سلامت در وزارت متبوع تصریح شده است (به عنوان تاکید در قانون بالادستی موید قوانین مذکور). با توجه به موارد معرض شد...........

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها