یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۴:۲۲
در خصوص انعکاس نارضایتی شدید همکاران از عملکرد تعدادی از شرکت های دارویی
در خصوص انعکاس نارضایتی شدید همکاران از عملکرد تعدادی از شرکت های دارویی

به استحضار می رساند پیرو برگزاری جلسه ی قطب غرب کشور و با توجه به انعکاس نارضایتی شدید همکاران از عملکرد تعدادی از شرکتهای دارویی و تشدید فشار به داروخانه ها ، از این تاریخ توزیع دارو و سهمیه های استان توسط شرکتها مشروط به خرید نقدی ، ارائه چک پای بار و تحمیل سبد دارویی اکیدا ممنوع می باشد و شرکتهای مذکور از طریق انجمن داروسازان به معاونت محترم غذا و دارو و کمیسیون ماده بیست معرفی می گردند و مسئولیت عدم توزیع دارو بر عهده ی شرکتهای خالی می باشد .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها