پنجشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۲۱:۱۷
عدم دسترسی مطلوب به انسولین های قلمی در داروخانه ها
عدم دسترسی مطلوب به انسولین های قلمی در داروخانه ها

احتراما بدینوسیله مراتم نارضایتی بیماران محترم و مردم عزیز استان گلستان از عدم دسترسی مطلوب به انسولیتهای فلمی در داروخانه هارا اعلام می نماید
با عنایت به مر من بودر بیماری و تبعات نارضایتی اجتماعی عدم دسترسی بیماران به داروی مورد نیاز (أنسولين فئمی) که مدت طولانی مورد استفاده قرار می گفت در خواست می گردد در اسرع وقت مراتب مورد پیگیری قرار گرفته و تمهیدات لازم جهت حل بحران اندیشیده شود .
لازم به ذکر است طبق اسررسی صورت گرفته
1) کاهش مارژین دارویی
۲) کاهش مدا، بازپرداد به انسولین های فنی به شرکتهای توزیعی
۳) پرداخت با : خير ونمل مطالبات داروخانه ها توسط سازمانهای بیمه گر بدون در نظر گرفتن خسارت دیر کرد علیرغم نص صریح قانون
سبب کاهش توان خرید همکاران دارو ساز علیرغم میل باطنی آنان شده و نارضایتی فراوانی را ایجاد کرده است .
لذا پیشنهاد می گردد شر کم تووشو ر دیسک ضمن افزایش زمان باز پرداخت فاکتور های تحوبلی خود به شرکتهای پخش که نهایتا سبب افزایش زمان بازپرداخت نوم دار و دانه ها می مردد، تمام تلاش خود را معطوف افرایش مارژین انسولیهای قلمی نموده و
همچنين مكانه ؛ مذاکره ای با سازمانهای بیمه گر صورت گرفته تا هزینه های انسولين فلمی که تأییدی نیز هستند جداگانه و در پایان هر ماه به حساب داروخانه ها واریز گردد

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها