دوشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۵۸:۰۸
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان زنجان با معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان زنجان با معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه

همانطور که مستحضرید دسترسی عادلانه ، آسان و سریع مردم به خدمات دارویی از اصول و ضوابط مهم وزارت بهداشت میباشد و بدین لحاظ نباید تفاوت و تبعیضی بین داروخانه ها قائل گردید. با توجه به اینکه در شرایط کنونی تعیین داروخانه های منتخب موجب تضییع حقوق سالیسی داروسازان و سردرگمی شهروندان می گردد لذا خواهشمند است ارائه کلیه خدمات دارویی و توزیع انواع شیر خشک در استان طبق روال سابق از طریق همه داروخانه ها صورت پذیرد.
همچنین شایسته است جهت نظارت، کنترل دقیق و جلوگیری از سوء مصرف داروی ریتالین، توزیع این دارو تنها توسط داروخانه هایی دولتی شهر زنجان و یکی داروخانه معین در سایر شهرستانها انجام گیرد

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها