سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۳۵:۵۲
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان استان مرکزی با سرکار خانم دکتر پازوکی مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان مرکزی
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان استان مرکزی با سرکار خانم دکتر پازوکی مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان مرکزی

احتراما على رغم پیگیری مکرر قبلی و بر خلاف سخنان مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه داروخانه ها ، همچنان عدم پرداخت مطالبات فوق یکی از مشکلات فرا روی موسسین داروخانه های خصوصی میباشد که این موضوع به زودی در تأمین دارو و ارائه خدمت به مردم ایجاد بحران خواهد کرد جهت جلوگیری از عدم ارائه خدمات دارویی بهبه بیمه شدگان آن سازمان درخواست عمل به تعهدات در قرار داد في ما بين را داریم ضمنا مسئولیت بروز هر گونه مشکل و بحران در این خصوص متوجه آن سازمان خواهد بود.
مراتب جهت استحضار و اقدام عاجل ايفاد حضور می گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها