سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۵:۰۵
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 97/09/07 در مورد سقف ارزی واردات مکمل های تغذیه ای در سال 1398
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 97/09/07 در مورد سقف ارزی واردات مکمل های تغذیه ای در سال 1398

به اطلاع می رساند در هیجدهمین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۹ /
۰۷ مصوب گردید ضمن لزوم رعایت مفاد مصوبه های سومین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۲ / ۲۳ ( ۶۶۵ / ۱۶۳۹۰ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۲ /
۲۶ ) و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۷ / ۰۳ / ۰۶ (کشورهای مجاز جهت واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای به استثنای کشور آمریکا) سقف ارزی واردات محصول نهایی مکمل های تغذیه ای به شرح زیر تعیین می شود:

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها