دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۰۷:۰۰
مکاتبه انجمن داروسازان استان چهارمحال بختیاری با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
اقدام نادرست داروخانه هلال احمر شهرکرد با وجود سه بار رای منفی کمیسیون ماده 20 استان

جمعیت هلال احمر بر اساس اساسنامه قانونی خود که در تاریخ 67/2/8 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده(و اصلاحیه های بعدی آن) موسسه ای است خیریه ، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل ، این جمعیت به کلیه تعهدات و قراردادهای بین المللی مربوط به اهداف و وظایف جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد پایبند بوده و در مسایل امدادی و بهداشتی درمانی برون مرزی و درون مرزی و تعهدات مربوطه  عمل کند.....

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها