چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۲۸:۵۷
مكاتبه اقاي دكتر ضياء الدين عالم زاده با رياست محترم سازمان غذا و دارو

معاونت محترم غذا دارو وزارت بهداشت درمان جناب آقای دکتر اصغری
باعرض سلام و احترام
نخست انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معاونت را تبریک عرض میکنم . بدون شک سوابق اجرائی وهمت و تعهد اخلاقی جنابعالی در اصلاح ساختار اجرائی حوزه تحت مدیریتتان بر کسی پوشیده نیست. آرزوی جامعه داروسازی کشور موفقیت جنابعالی درنیل به اهداف اصلاحی شما است.
یکی از بزرگترین آفتهای مدیران اجرایی پرداختن صرف به امور جاريه وغفلت از روند ضروری اصلاح ساختار اجرائی مجموعه تحت امر خود میباشد.
تغير وتدوین آئین نامه های اجرائی متناسب با شرایط وبروز کردن روند اصلاحات از اهم تکالیف مدیران با لیاقت است.
جامعه داروسازی کشور در تمام ابعاد ، اعم از آموزشی ، اجرائی ، بازنگری قوانین ومقررات و آئین نامه ها نیاز مبرم به اصلاح و در برخی موارد دگرگونی دارد. اصولا تحولات ساختاری زمانبر است . از سوی دیگر نیاز به اصلاح ساختار به سرعت احساس میشود.لذا لزوما میبایست تغییر و تحول در قوانین ومقررات امور جاری دردو قالب وبا دونگاه کوتاه مدت ودراز مدت صورت پذیرد. که دربرگیرنده سرعت وصحت باشد.
در حال حاضر یکی از موارد جادو بحرانی مبتلا به جامعه داروسازی بحث اشتغال داروسازان جوان و ایجاد و توسعه زمینه های شغلی و برنامه ریزی و آینده نگری وسامان دادن به شرایط مبهم و ناکارآمد فعلی است. که این مهم از وظایف و تکالیف مصرح مقامات اجرائی در بالاترین سطح میباشد و بدون شک جنابعالی آگاه به تکالیف قانونی....

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها