سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۰۴:۰۰
حق مديريت خدمات دارويي

پیرو نامه شماره ۶۵۵ / ۱۶۰۳۹۰ مورخ ۱۳۹۶/ ۱۲ /23 درخصوص دادخواست ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹ات ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۱۳۹۴/ ۰۱ / ۲۳ هیأت محترم وزیران موضوع «حق مدیریت خدمات دارویی»، خواهشمند است با عنایت به فوریت موضوع از نتیجه اقدامات ظرف مهلت ۴۸ ساعت این سازمان را مطلع نمایند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها