یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۹:۱۱
هزینه های ثبت کد اصالت بر روی اقلام دارویی
هزینه های ثبت کد اصالت بر روی اقلام دارویی

احتراما نظر به اینکه اعمال مبلغ هزینه های ثبت کد اصالت بر روی اقلام داروهای برند ژنریک از اول مرداد در دستور کار کمیسیون قیمت قرار گرفته و بزودی در مورد این داروها موافقت میگردد ، و در صورت اتمام ثبت کد اصالت بر داروهای ژنریک ، این مبلغ برای داروهای ژنریک نیز اعمال خواهد شد و از طرفی افزایش بسیار بالای مبالغ اقلام مصرفی در این فرایند، مقرر فرمایید هزینه های لازم برای ثبت کد اصالت بر روی یک جعبه دارویی ، منجمله هزینه های زیر محاسبه و نتیجه به این اداره کل ارسال گردد :|
- هزینه خرید دستگاه و محاسبه سهم هزینه بر روی یک جعبه - هزینه خرید کارتریج و محاسبه سهم هزینه بر روی یک جعبه - هزینه پشتیبانی نرم افزار و محاسبه سهم هزینه بر روی یک جعبه
هزینه پرسنلی و محاسبه سهم هزینه بر روی یک جعبه
تعویق زمان تولید و محاسبه سهم هزینه بر روی یک جعبه - هزینه خرید کاغذ و محاسبه سهم هزینه بر روی یک جعبه - هزینه برق مصرفی و محاسبه سهم هزینه بر روی یک جعبه - سایر هزینه های پیش بینی نشده و محاسبه سهم هزینه بر روی یک جعبه

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها