چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۴:۵۶
صادرات 6 ماهه سال 1396
جمع آوري اطلاعات كليه شركت هاي فعال در زمينه صادرات در سال 1396

مديرعامل محترم كليه شركت هاي توليد كننده 

مديرعامل محترم كليه شركت هاي توليد كننده مواد اوليه 

مديرعامل محترم كليه شركت هاي صادركننده دارو 

موضوع:صادرات 6 ماهه سال 1396

سلام عليكم

  احتراما به منظور جمع آوري اطلاعات كليه شركتهاي فعال در زمينه صادرات در سال 1396 و به منظور ارزيابي و بررسي و تهيه و تكميل بانك اطلاعاتي صادراتي نيمه اول سال 1396 ، خواهشمند است دستور فرماييد فرم پيوسته بطور دقيق به زبان انگليسي در فرمت اكسل حداكثر تا پايان 96/07/20 به همراه سي دي تهيه و به اين اداره كل ارسال گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها