شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۴۷:۳۱
قطعنامه اولين گردهمايي انجمن داروسازان ايران و شعب جنوب كشور در اهواز بهمن ماه 96
به پيوست قطعنامه اولين گردهمايي انجمن داروسازان ايران و شعب جنوب كشور در اهواز بهمن ماه 1396

رياست محترم انجمن داروسازان ايران

سلام عليكم

احتراما به پيوست قطعنامه اولين گردهمايي انجمن داروسازان ايران و شعب جنوب كشور در اهواز بهمن ماه 1396 جهت استحضار و در صورت تاييد جهت هرگونه اقدام مقتضي به حضورتان ارسال ميگردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها