سه‌شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۴۹:۳۱
تصمیم جلسه 355 شورای رقابت
تصمیم جلسه 355 شورای رقابت

احترام به پیوست «تصمیم جلسه ۳۵۵ شورای رقابت» مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۸ / ۲۸ جهت اطلاع ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید مفاد تصمیم، از جمله استدلال های مطرح شده در متن تصمیم، در موارد مشابه از سوی آن دانشگاه مورد توجه قرار گرفته و به منظور لحاظ در تصمیم گیری مراجع رسیدگی کننده اعم از قضایی و شبه قضایی و پیگیری موضوع در پرونده های مشابه ملحوظ نظر قرار گیرد. از جمله مواردی که در تصمیم صادره مورد تصریح قرار گرفته عبارت است از ١- حذف مواد آئین نامه ها و سایر مقررات جزئأ یا کلا در زمره صلاحیت های ذاتی شورای رقابت نمی باشد. ۲- مصوبات شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای برخی مواد یا کل آئین نامه ها و ... به معنای اختیار لغو مقررات مذکور نمی باشد. ۳- رسیدگی به شکایات مطروحه در خصوص لغو یا حذف بندها و مواد آئین نامه ها به اتفاق آرای اعضای شورای رقابتی صراحتا آن را خارج از صلاحیت ذاتی آن شورا اعلام داشته اند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها