سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۴۰:۱۴
مكاتبه سازمان غذا و دارو با شركت هاي وارد كننده مكمل ها و غذاهاي ويژه
مصوبه شانزدهمين جلسه كميته فني مكمل و شيرخشك مورخ 96/09/19 مدارك مورد نياز براي درخواست ارزيابي اوليه ثبت فرآورده مكمل تغذيه اي ،شيرخشك و غذاي ويژه وارداتي

مديرعامل محترم كليه شركت هاي وارد كننده مكمل ها و غذا هاي ويژه

موضوع: ابلاغ راي كميته فني مكمل و شيرخشك

سلام عليكم

با احترام با توجه به مصوبه شانزدهمين جلسه كميته فني مكمل و شيرخشك مورخ 96/09/19 مدارك مورد نياز براي درخواست ارزيابي اوليه ثبت فرآورده مكمل تغذيه اي ،شيرخشك و غذاي ويژه وارداتي به شرح زير اعلام ميشود.

1-نامه درخواست متقاضي در سربرگ شركت (با امضا مديرعامل و مسئول فني )

2-تصوير نامه نمايندگي مطابق ضوابط مربوط و ممهور به مهر سفارت يا دفتر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران (اصل نامه نمايندگي بايستي به رويت كارشناس مربوط رسانده شود.)

3-يك نمونه فراورده موجود در سطح عرضه كشور مبدا

4-اصل گواهي مبني بر ثبت و فروش فرآورده در كشور مبدا با درج نام فرآورده دارنده پروانه و سازنده مطابق ضوابط مربوط صادره توسط مرجع ذي صلاح كشور مبدا ممهور به مهر سفارت يا دفتر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران

......

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها