یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۴۶:۲۱
ترخیض از گمرکات کشور
ترخیض از گمرکات کشور

احتراما، پیرو توافقات انجام شده با گمرکات کشور و به منظور تسهیل در روند ترخیص و ممانعت
از بروز کمبود دارو در کشور به اطلاع می رساند ترخیص کلیه اقلام دارویی از گمرکات کشور صرفا در صورت اظهار کالا در گمرک و اخذ نامه ترخیص با حداقل اسناد، در صورت تائید این اداره کل در
سیستم EPL ، بدون تخصیص ارز امکانپذیر خواهد بود. بدیهی است ادامه روند تخصیص ارز پس از
ترخیص امکانپذیر خواهد بود.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها