دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۲۸:۳۲
برنامه نشست های بازخوانی مهر 97
برنامه نشست های بازخوانی مهر 97

پیرو نامه شماره ۵۹۲۱۴ به تاریخ ۹۷
/ ۷ / ۱ به پیوست برنامه جلسات باز خوانی (دور اول سال ۹۷ اعلام می گردد. بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید که راس ساعت اعلام شده به همراه مسوول فنی، مدیر برنامه ریزی، مدیر بازرگانی / مدیر تولید محترم آن شرکت با همراه داشتن فایل اکسل در قالب اعلام شده، در محل مشخص شده حضور بهم رسانید.
لازم به یادآوری است که در این نشست، بر اساس داده های ارسال شده، برنامه های قطعی تامین ۴ ماهه آینده داروهای آن شرکت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها