پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۰۰:۱۱
تعریف داروساز آزاد
تعریف داروساز آزاد

نظر به استعلام به عمل آمده از سازمان غذا و دارو پیرامون تعريف داروساز آزاد عضو کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه و پاسخ مدیر کل محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات آن سازمان و باتوجه به اعتراضات متعدد همکاران داروساز، کمیسیون فعلی ماده ۲۰ دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر کلانتری (بعنوان داروساز آزاد عضو کمیسیون و عضو هیئت علمی دانشگاه) فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا این موضوع در جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان خوزستان مطرح و مقرر گردید جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی در مورد آراء صادر شده در این کمیسیون برای همکاران ، تا اطلاع ثانوی و تغییر داروساز آزاد ، نماینده انجمن داروسازان اهواز در این کمیسیون شرکت ننماید. لازم به ذکر است با توجه به شکایت یکی از همکاران از این موضوع در دیوان عدالت اداری و صدور رای اولیه به نفع ایشان امكان ابطال تمام آراء صادر شده توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه وجود خواهد داشت.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها