یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۵۴:۳۴
ابلاغ رای کمیته فنی مورخ 97/05/28
ابلاغ رای کمیته فنی مورخ 97/05/28

با احترام، به اطلاع می رساند در دهمین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۵ / ۲۸ با توجه به پیشنهاد اتحادیه محترم وارد کنندگان مکمل های غذایی و رژیمی و ویتامینی و تاکید بر اولویت تولید فرآورده های مکمل تغذیه ای در کشور، موارد زیر مصوب شد: در صورتی که شرکت متقاضی واردات بالک مکمل های تغذیه ای به عنوان مرحله میانی تولید باشد موارد زیر انجام می شود: .. شرکت برنامه زمان بندی (CPM) دقیق خود را با مقاطع گزارش پیشرفت سه ماهه برای تولید محصول در ایران به اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ارائه نماید. این برنامه بایستی اهداف مشخص اجرایی شش ماهه داشته باشد و رسیدن به آنها نشانه ادامه فعالیت برنامه و انجام تعهدات شرکت و سازمان غذا و دارو می باشد. بدیهی است این زمانبندی از نظر اجرایی بایستی به تایید اداره کل برسد. ٢. در صورت تایید CPM شرکت در کمیته فنی مکمل، شرکت مجاز است حداکثر تا سقف یک و نیم سال فرآورده مکمل را به صورت بالک وارد نماید (منوط به اجرای CPM) ٣. در این صورت سقف واردات فرآورده بالک نسبت به میزان واردات محصول نهایی دو برابر خواهد شد. ۴. با شروع واردات بالک (صدور کد ثبت / پروانه فرآورده) کد ثبت / پروانه واردات محصول نهایی لغو خواهد شد. ۵. قیمت ارزی CPT محصول بالک و بالطبع قیمت مصرف کننده باید حداقل سی درصد کمتر از محصول نهایی وارداتی باشد. بدیهی است ثبت بالک وارداتی فرآورده مکمل تغذیه ای با رعایت شرایط فوق، پس از اخذ موافقت کمیته فنی مکمل و رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوط می باشد

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها