پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۴:۵۶
نحوه توزیع کلیه محموله های وارداتی
نحوه توزیع کلیه محموله های وارداتی

احتراما با توجه به شرایط موجود و ضرورت انجام توزیع کنترل شده اقلام وارداتی به منظور دسترسی آحاد جامعه به داروها و جلوگیری از انباشت آن در مناطق فاقد نیاز دارویی، به اطلاع می رساند از تاریخ این نامه، توزیع کلیه محموله های وارداتی آن شرکت با دریافت مجوز از این اداره کل مجاز می باشد و مسئول فنی آن شرکت قبل از ریلیز و تحویل به پخش ملزم به دریافت مجوز مربوطه می باشد. لذا نامه های شماره ۵
/ ۵۲ / ۲۳۱۰ /د مورخ ۸۵
/ ۲ / ۵ و ۵
/ ۱۳۲ / ۹۸۶۴ /د مورخ ۸۵
/ ۴ / ۱۱ تا اطلاع ثانویه ملغی می گردد .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها