پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۵:۲۲
در خصوص مشکلات متعدد داروخانه های بخش خصوصی با شرکت های پخش
در خصوص مشکلات متعدد داروخانه های بخش خصوصی با شرکت های پخش

با احترام، پیرو رونوشت نامه شماره ۲۱۶ الف ۹۷ مورخ ۹۷
/ ۷ / ۱۱ ریاست محترم انجمن صنفی داروسازان ایران در رابطه با مشکلات متعدد داروخانه های بخش خصوصی با شرکت های توزیع، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدامات بعمل آمده این اداره کل را مطلع نمایند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها