یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶:۰۹
واردات نمونه داروهاي برند جهت انجام مطالعات هم ارزي زيستي

احتراما با توجه به اینکه در برخی موارد شرکت های داروسازی نیاز به واردات نمونه داروهای برند جهت انجام مطالعات هم ارزی زیستی، مطالعات برون تن و ... برای اخذ و یا تمدید پروانه داروهای خود را دارند، لذا از شرکتهای دارویی فوریتی متقاضی تامین این اقلام) درخواست می گردد حداکثر تا تاریخ ۹۷/ ۰۲ / ۰۵ آمادگی خود را جهت هماهنگی های بعدی برای واردات با ارسال نامه کتبی به این اداره کل اعلام نمایند.

 

آخرین اخبار
در رسانه ها