پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴:۴۴
در خصوص ماده واحده نهایی شده بعد طرح در هیات مدیره انجمن داروسازان ایران
در خصوص ماده واحده نهایی شده بعد طرح در هیات مدیره انجمن داروسازان ایران

احتراما ماده واحده نهایی شده بعد طرح در هیات مدیره انجمن داروسازان ایران،
جهت ارایه به نمایندگان نظام پزشکی از طرف هیات مدیره انجمن داروسازان ایران به منظور مطرح در مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها