یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۱:۰۷
مصوبه بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات
مصوبه بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات

به پیوست دستورالعمل اجرای بند ۲ مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷ / ۰۷ / ۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص نحوه باز گشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها