شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۳۹:۲۵
فصل نامه -شماره 38-تابستان 1396
نشریه پیام داروساز (فصل نامه) در سال ۱۳۶۷ ه.ش برای اولین بار منتشر شد. تا کنون 37 شماره از آن به چاپ رسیده است.

 فصل نامه پیام داروساز

  • نشریه پیام داروساز (فصل نامه) در سال ۱۳۶۷ ه.ش برای اولین بار منتشر شد.
  • تا کنون  38شماره از آن به چاپ رسیده است.
  • درحال حاضرصاحب امتیاز فصل نامه داروساز : انجمن داروسازان ایران ، مدیر مسئول : دکتر رهبر مژدهی آذر ، سردبیر: دکتر بابک مصباحی

فصل نامه پيام -شماره 38-تابستان 1396

 

 

آخرین اخبار
در رسانه ها