سه‌شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹:۳۶
اطلاعیه
اطلاعیه

با احترام، به اطلاع می رساند با توجه به لزوم تکمیل اطلاعات مربوط به فرآورده های مکمل تغذیه ای دارای رای کمیته فنی مکمل در سامانه صدور پروانه ثبت (IRC)، کلیه شرکت های دارای آرای موافق کمیته مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
/ ۰۳ / ۲۱ (پنجمین جلسه)، چنانچه مدارک کامل مطابق ضوابط جاری ارائه نکرده باشند (چارگون و سامانه پرونده آنها قابل بررسی نبوده و به شرکت برگردانده می شود. بدیهی است رعایت مدت زمان تعیین شده در رای کمیته فنی برای کلیه مصوبات بعدی کمیته مذکور هم الزامی است.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها