دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۰:۴۶
معرفی افراد گروه پایش جهت پیگیری اطلاعات سامانه پیش بینی تهدات
معرفی افراد گروه پایش جهت پیگیری اطلاعات سامانه پیش بینی تهدات

با توجه به نیاز همکاران گروه پایش برای کنترل مجدد رولینگ و نحوه آزادسازی تولیدات ماه قبل و بررسی میزان تحقق برنامه های ماه جاری، بدینوسیله اسامی همکاران گروه پایش که ممکن است در طول ماه با مدیران برنامه ریزی آن شرکت تماس بگیرند جهت استحضار و دستور همکاری در اسرع وقت حضورتان اعلام می گردد
1- آقای دکتر علی شاکری نژاد(مسئول گروه پایش) ۲- شهرام عطار ٣- خانم فرهادیان ۴- خانم دکتر سرابی ۵- خانم دکتر مهدویانی ۶- خانم دکتر عسگری خانم دکتر صبوری ۸- خانم احمدیان ۹- خانم دکتر ایثاری

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها