یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۶:۰۰
بررسی صحت اطلاعات سامانه آمار
بررسی صحت اطلاعات سامانه آمار

نظر به اهمیت اطلاعات و داده های در برنامه ریزی و تامین نیاز بازار، به منظور بررسی صحت آمار ارسالی شرکت های پخش در سامانه آمارنامه (اطلاعات محصولی و گردش کالایی)، ضمن بررسی صحت فایل پیوستی نسبت به درج تعداد کالا و تیراژ عملیات واقعی کلی هر تامین کننده در آن شرکت تا تاریخ ۹۷
/ ۵ / ۱۰ نسبت به ارسال فایل تکمیل شده، اقدام نمایید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها