شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۱:۴۰
گزارش عملکرد شعبه استان فارس در خصوص موارد تفویض
گزارش عملکرد شعبه استان فارس در خصوص موارد تفویض

احتراما به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در شهریور ماه سال جاری جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها