پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۹:۴۴
تخصیص ارز
تخصیص ارز

احتراما، به استحضار می رساند لیست پیوست شامل ۵۰۳ کد تعرفه کالاهای اختصاصی سازمان غذا و دارو
بوده که با توافق بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول تخصیص ارز بدون تائید مرجع دیگری
می باشد، مقتضی است آن شرکت ضمن بررسی لیست پیوست نسبت به اعلام اقلامی که که بطور اختصاصی
صرفا در تولید دارو کاربرد داشته (گرید دارویی) و از قلم افتاده است با ذکر شماره تعرفه و اطلاعات لازم مطابق
لیست پیوست (در فرمت Excell) حداکثر تا تاریخ ۹۷
/ ۰۵ / ۱۳ به این اداره کل اقدام نماید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها