یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۴:۰۴
ابلاغ ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه
ابلاغ ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه

به پیوست یک نسخه " ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه"
جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. این ضابطه در ۷ ماده و ۳ تبصره که به تصویب معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو رسیده است ابلاغ می گردد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه ضوابط،
دستورالعمل ها و بخشنامه های قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها