یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۹:۲۱
مکاتبه با ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص برنامه گفتگوی خبری شبکه 2‎
با عنایت به قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های آن سازمان بعنوان دانشگاه عمومی و توجها به سطح پوشش و تاثیر برنامه های تولیدی در اذهان و عموم احاد جامعه

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

باسلام و تحیات :

احتراما با عنایت به قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های ان سازمان بعنوان دانشگاه عمومی و توجها به سطح پوشش و تاثیر برنامه های تولیدی در اذهان و عموم احاد جامعه و نظر به ضرورت پرهیز از هرگونه القاء ناصواب و جریان سازی من غیر واقع در افکار مخاطبین ان رسانه ملی با شائبه حمایت از جریانات خاص تحت لوائ برنامه های تولیدی ، بدین وسیله انجمن داروسازان ایران حسب اساسنامه مصوب و به نمایندگی از جامعه داروسازی کشور مراتب تاسف عمیق و اعتراض شدید خویش را نسبت به رفتار موهن و عملکرد مغرضانه و خارج از اصل عدالت و بدور از نزاکت مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما ( لیله مورخ 14 / 4 / 1396 ) با عنوان نظام دارویی بحضور اعلام و با امعان نظر به مطالب خلاف واقع انتسابی به انجمن داروسازان ایران از سوی مدعو برنامه خواهشمنداست به تجویز ماده 30 از اساسنامه مصوب ان سازمان الحاقی27 / 7 / 1388 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام  ترتیبی اتخاذ فرمائید تا در همان برنامه گفتگوی ویژه خبری با دعوت از نماینده این انجمن امکان پاسخگوئئ به اکاذیب مطرح شده و ارائه مستندات مثبت فقد وجاهت تصمیم و عدم صلاحیت قانونی شورای رقابت در ورود به فعالیت حوزه سلامت در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها