پنجشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۲۳:۴۷
لیست اقلام دارویی کمیاب
لیست اقلام دارویی کمیاب

احتراما، پیرو استعلام شفاهی بعمل آمده توسط انجمن بدینوسیله لیست اقلام
دارویی کمیاب در استان البرز که از داروخانه های سطح شهر استعلام گردیده جهت
استحضار تقدیم می گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها