پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۲۰:۱۷
گزارش عملکرد انجمن داروسازان استان فارس شهریور ماه 96
گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در شهریور ماه سال جاری

جناب آقای دکتر سید مهدی سجادی 

دبیر محترم  انجمن داروسازان ایران 

با سلام 

احتراما به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در شهریور ماه سال جاری جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها