چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹:۵۰
در رابطه با مشکلات متعدد داروخانه های بخش خصوصی با شرکت های توزیع
در رابطه با مشکلات متعدد داروخانه های بخش خصوصی با شرکت های توزیع

با احترام، پیرو نامه شماره ۱۳۳۵۰۶ مورخ ۹۷
/ ۷ / ۲۳ موضوع درخواست ریاست محترم انجمن صنفی داروسازان ایران در رابطه با مشکلات متعدد داروخانه های بخش خصوصی با شرکتهای توزیع، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسريع نمایند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها