جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ۲۲:۴۹:۰۹
اطلاعیه شماره 4-ضرورت خرید بیمه نامه مسئولیت صاحبان داروخانه در قبال کارکنان و مراجعه کنندگان بابت حوادث و خسارات جانی
ضرورت خرید بیمه نامه مسئولیت صاحبان داروخانه در قبال کارکنان شاغل و مراجعه کنندگان بابت حوادث

اطلاعیه شماره 4

ضرورت خرید بیمه نامه مسئولیت صاحبان داروخانه در قبال کارکنان شاغل و مراجعه کنندگان بابت حوادث

براساس قانون هر شخصی که در نتیجه فعالیت شغلی روزمره خود باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر شود موظف است خسارت وارده را جبران کند.بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار( داروخانه و یا انبار داروها ) و یا در طی مسیر رفت و آمد بابت انجام امور اداری وغیره، دراثر حادثه موجب خسارت بدنی به کارکنان شاغل داروخانه وارد آید و مسئولیت صاحبان داروخانه در این ارتباط توسط شرکت بیمه محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.

منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و دیه غرامت نقص عضو و دیه فوتحادثه دیدگان می باشد.

این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده داروخانه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای قرار می گردد.در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه، چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند الزامی ;برای متقاضی بیمه، جهت ارائه اسامی کارکنان به شرکت بیمه نمی باشد. مگر در مواردی که ماموریت خارج از داروخانه باشد ، ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار الزامی می باشد.

یکی از نکات مهم پوششی این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قراردادن مراجعین به داروخانه و کارکنان پیمانکاران فرعی( منظور کارکنان شرکت های دارویی و آرایشی و بهداشتی )است که مستقیماً جزء کارکنان تحت امر بیمه گذار نیستند و در محل داروخانه حضور دارند . صدمه و زیان ممکن استدر حادثه ای بعلت سقوط کارکنان از روی نردبان داخل داروخانه منجر به شکستگی و پارگی دست شده و مبلغ 23 میلیون تومان دریافت غرامت کرد و در موردی دیگر زمین خوردن کارمند باردار در محل آشپزخانه که موجب سقط جنین گردید و یا اینکه کارکنان استفاده کننده از دستگاه آسانسور ( بالابر ) دچار حادثه شوند و حوادث مربوط به سرویس کاران از قبیل برق گرفتگی و ......  درخصوص مراجعه کنندگان برای خرید از داروخانه و یا همراهان بیمار صدمه و زیان ممکن استبدلیل سقوط اشیاء از داخل قفسه ها و سرخوردن افراد بر روی سطح خیس و یا در موردی برخورد درب اتومات ورودی داروخانه  به بیمار که منجر به شکستگی بینی فرد و دریافت9 میلیون تومان دیه نقص عضوء گردید.

انجمن داروسازان ایران توصیه می کندهرچه سریعتر نسبت به تهیه بیمه نامه مسئولیت صاحبان داروخانه از طریق واحد بیمه انجمن اقدام لازم مبذول فرمائید. خواهشمند است داشتن این بیمه نامه را ضرورت بدانید .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها