پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۴۷:۳۶
مكاتبه انجمن داروسازان ايران با مديرعامل محترم سازمان تامين اجتماعي

استاد ارجمند جناب آقای دکتر نوربخش
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
با سلام و احترام، از حضور جنابعابی در گردهمایی روز پنجشنبه مورخ ۹۷/ ۱ / ۳۰ داروسازان کشور در سازمان نظام پزشکی به عنوان مدیری پاسخگو که خصلتی بسیار ارزشمند است تشکر و قدردانی می نماییم.
در گرد همایی مذکور مواردی از اجرای دستورالعمل ها در بعضی شعب و همچنین نهایی نمودن قرار داد في مابین و پیشنهاداتی توسط همکاران حاضر از سطح داروخانه های کشور مطرح گردید که مقرر فرمودید پیگیری لازم از طرف انجمن صورت پذیرد. لذا تقاضا دارد دستور فرمایید جلسه ای در حضور حضرتعالی جهت بررسی موارد مذکور و همچنین تنظیم و تایید نهایی قرارداد براساس مفاد قانونی هماهنگ فرمایند قبلا از عنایت ویژه جنابعالی سپاسگزاری می نماید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها